asd

• Zbrojenia rozproszone • Siatki zbrojeniowe •
• Stal •

włókna stalowe

Obraz produktu

Włókna stalowe 1/50 i 1/60 przeznaczone są do mikrozbrojenia betonu. Mogą być stosowane jako jednorodne zbrojenie rozproszone, w szczególności w betonach przeznaczonych do wykonywania podłóg przemysłowych, nawierzchni komunikacyjnych i do wykonywania niekonstrukcyjnych elementów prefabrykowanych.

W zależności od projektowanych właściwości betonu włókna stalowe 1/50 i 1/60 mogą być dodawane w ilości od 25 do 35 kg na m3 betonu.

W betonach z włóknami stalowymi można stosować kruszywo naturalne o średnicy ziaren nie przekraczającej 16 mm. Klasa betonu powinna być nie mniejsza niż B25, a stosunek w:c nie powinien być większy niż 0,6. W celu zmniejszenia ilości wody zarobowej mogą być stosowane domieszki chemiczne, nie powodujące korozji włókien stalowych.

Konstrukcje i wyroby z betonów z dodatkiem włókien stalowych powinny być poddawane pielęgnacji w taki sam sposób jak konstrukcje i wyroby z betonów zwykłych.

Oferowane przez nas włókna stalowe posiadają  Aprobatę Techniczną i Atest Higieniczny

Parametry

1/50

1/60

d [mm]

1,0±10%

L [mm]

50±10%

60±10%

l [mm]

2,5±10%

h [mm]

2,0±10%

α [ ̊ ]

42±10%

Informacje techniczne

Kontakt

Centerstal
Rajmund Świetlik
ul. Gliwicka 85
43-190 Mikołów

Dział Handlowy
tel. 32 322-70-22
adres e-mail: sprzedaz@centerstal.net

Sekretariat
tel. 32 226-70-35
adres e-mail: sekretariat@centerstal.net
fax: 32 226 70 35